Elvarme Norge og DIBK
Elvarme Norge møtte DIBK. Fra v.: Knut Sandsli (DIBK), Inger Grethe England (DIBK), Halvor Celius (styreleder i Elvarme Norge) og Steinar Sandum (Adax og Elvarme Norge). Foto: Jan Harsem

Møtte DIBK om nye energiregler i 2015

Elvarme Norge møtte Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i oktober i forbindelse med nye energiregler i TEK 2015. DIBK inviterte til møtet som oppfølging av innspillsmøtet i august, og direktoratets informasjon under "Bygg Reis Deg" om prosessen videre.

Elvarme Norge pekte på at det kan påregnes kraftoverskudd i lang tid fremover. Fornybar energi vil i vesentlig grad bli levert som elkraft. Statkraft anslår overskuddet vil være 25 - 3